ABN AMRO
Reserved. For her.

Start
ABN AMRO is een partnership aangegaan met Museum STRAAT. De basis van het partnership is gelijke kansen. Zowel STRAAT als ABN AMRO zetten zich in voor gelijke kansen in de culturele sector. Belangrijk is om vrouwen meer zichtbaarheid te geven.  

Doel
Bereik & Awareness creëren voor de maatschappelijke activiteiten van ABN AMRO 

Helpful insight
Bijdragen aan gelijke kansen voor vrouwen is in Nederland een belangrijk thema. Er moet echt iets veranderen. Met dit partnership investeert ABN in de street artist scene om vrouwen alle mogelijkheden te bieden om te groeien en hun doelen te bereiken. 

Concept
Net als veel musea in Nederland heeft ook STRAAT relatief weinig vrouwelijke kunstenaars in haar huidige collectie (13%).
Als eerste* museum in Nederland gaan STRAAT & ABN AMRO daar aantoonbaar verandering in brengen… voor hen heeft STRAAT alvast een aantal plekken in haar collectie gereserveerd, zodat de collectie klopt naar de juiste verhouding. 

Om met deze actie jonge vrouwelijke talenten van de toekomst te inspireren ook Street Art te gaan maken. 

Resultaat

  • PR: Free publicity waarde:  € 640.000
  • PR bereik 3.7 mln

Campagnebereik

  • 1 mln (30% boven target)

Rol van LifeHunters

  • Ontwikkeling van concept & aanpak
  • Productie campagne 

Onderdelen

  • PR aanpak ism HagensPR
  • Campagne STRAAT
  • Campagne ABN AMRO 

 

Bekijk meer cases