SAN-Nominatie voor de Club van Morgen

Wij zijn heel blij met de SAN-nominatie voor de Club van Morgen. In samenwerking met de ABN AMRO en HUNT.

Doelstelling: 54 gesponsorde clubs met positieve energie door de lastige door de lastige Coronaperiode loodsen.

Doelgroep: Clubs, haar leden, klanten en leveranciers.

Merkomschrijving: ‘Banking for better, generations to come’, dient als kompas bij de centrale merkstrategie. Daarom wil ABN AMRO met haar sponsoring-activiteiten positieve maatschappelijke impact realiseren.

Concept: Om de clubs perspectief te bieden, hebben we samen met hockeyclubs, onafhankelijke experts en collega’s ‘Club van Morgen’ gelanceerd; een prototype van hoe een duurzame, inclusieve en financieel gezonde club er in 202 uit moet zien. Door Corona is het lastig geloof te hebben dat clubs ooit weer gezond worden. Door actief samen te werken aan een concrete, positieve club van morgen, bieden we houvast en loodsen we clubs door de periode heen.

Media- & Middelenstrategie: Sportclubs vormen de aderen van de samenleving. Daarom is clubsponsoring het ultieme middel om de strategische pijlers van ABN AMRO (helpen bij duurzame veranderingen en toekomstbestendige bank worden) actief vorm te geven. Ondersteunend door activaties op clubs, pr en online presence.

Bekijk meer nieuws